• درحال حاضر روغن موتور خودروها به 3 نوع کلی تقسیم می گردد:

  1.مینیرال (ارگانیک)

  2.سینتتیک

  3.نیمه سینتتیک premium

  البته تمام روغنهای اسم برده شده کلا به دو دسته دیزلی و بنزینی تقسیم می شوند که معمولا روی قوطی محصولات بنزینی نوشته شده SM یا SJ که کلمه S نشان دهنده این موضوع می باشد که محصول بنزینی است و برای محصولات دیزلی از کلمه C استفاده می شود.

  1.معرفی روغنهای منیرال :

  روغنی است که بر پایه نفت خام ساخته می شود و همان روغنی است که سالهاست در خودروها بکار برده می شود.

  2.معرفی روغنهای سنتیتیک:

  روغنی است که از ترکیبات شیمیایی یا پولیمراسیون هیدروکربنها تولید می شود نه با تصفیه نفت خام.

  3.معرفی روغنهای نیمه سنتتیک:

  این نوع روغن مخلوطی است از روغن سنتتیک و منیرال (ارگانیک) میباشد.

  امتیاز شما

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای