مشخصات فنی و حجم تمام روانکارهای مصرفی برای ماشین نیومورانو(z51)
 • موارد استفاده مایع خنک کننده و روانکارها در کدام قسمتهای خودرو نیومورانو استفاده می گردد؟

  1.موتور ماشین

  2.گیربکس ماشین

  3.دیفرانسیل و ترانسفر

  4.فرمان ماشین

  5.ترمز ماشین

  6.رادیاتور ماشین

  توضیحاتی در مورد مشخصات و حجم استاندارد تک به تک موارد بالا ارایه می گردد.

  1.موتور ماشین :

  که قلب تپنده ماشین میباشد. بهترین استانداردی که برای این نوع ماشین پیشنهاد می گردد گرید(SM) یا(SN) می باشد و با گرانروی 5W30 می توان استفاده نمود که حجم موتور با تعویض فیلتر روغن 4.6 لیتر میباشد.

  2.گیربکس ماشین :

  روغن ویژه مصرفی برای ماشین فوق مدل CVT اصلی نیسان NS_2 باید باشد و مقدار حجم مورد نیاز برای داخل گیربکس 10.2 لیتر میباشد.

  3.دیفرانسیل و ترانسفر ماشین:

  مشخصات و استاندارد روعن مصرفی برای دیفرانسیل و ترانسفر ماشین فوق Gl5 وبا گرانروی ترانسفرمیباشد که حجم هر کدام 0/31 لیتر و در دیفرانسیل 0/55 لیتر می باشد.

  4.فرمان ماشین :

  مشخصات استاندارد روغنهای مصرفی برای فرمان ماشین فوق باید هیدرولیک نیسان PSF یا معادل آن TM VI TYPE ATF DEXRON می توان استفاده نمود وهمچنین حجم مورد نیاز 1 لیتر می باشد.

  5.ترمزها:

  استانداردی که برای روغن ترمز تعریف شده است DOT3 (US FMRSS No116)

  6.رادیاتور ماشین :

  استاندارد مایع خنک کننده داخل رادیاتور ماشین بهتر است با پایه اتیلین گیلیکول استفاده شود و در مخزن 50 درصد مایع خنک کننده و 50 درصد آن ، آب بدون املاح استفاده شود (قابلیت محافظت تا دمای حدود 35 درجه )

  پیشنهاد :

  گریس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری بهتر است با پایه صابونی لیتییوم و با سفتی 2 (NL GL2) استفاده گردد.

  امتیاز شما

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۵ رای