• روانشناسی رنگ حوزهای از تحقیقات است مبنی بر اینکه چگونه رنگ، رفتارها و تصمیم گیری افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. روانشناسی رنگ بسیار در بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد، به نحوی که رنگهای مختلف میتوانند به طرقی که همیشه هم آشکار و ملموس نیست بر ادراک خریدار از یک برند اثر بگذارند.


  با نگاهی به اینفوگرافیک زیر، درباره اینکه رنگ ها چگونه عواطف مصرف کننده و تصمیم خرید او را تحت تأثیر قرار
  می دهند بیشتر یاد خواهید گرفت و دلیل اینکه چرا برندهای خاص از رنگ های ویژه در لوگوهای خود استفاده
  میکنند را نیز خواهید دانست.

  رنگ قرمز:

  1. منجر به ایجاد عواطف و احساسات قدرتمند مثبت و منفی می شود.
  2. احساس ضرورت را ایجاد می کند که چرایی و دلیل اثربخشی آن در رابطه با فروش است.
  3. باعث تشویق و تحریک ذائقه می شود، از این جهت در بخش فست فود به تناسب مورد استفاده قرار میگیرد.
  4. حس هیجان و نبض مسابقه را نشان می دهد، به همین خاطر مترادف با ماشین های سریع می باشد.

  امتیاز شما

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای