ونیز

شرکت ونیز کانادا به عنوان یکی از تولید کنندگان بین المللی حجم زیادی از باکیفیت ترین محصولات را (از جمله روغن موتور و مواد افزودنی عالی) توسط امکانات تولیدی ممتاز در کانادا و ایران به همراه شبکه گسترده ای از توزیع کنندگان در سر تا سر دنیا ایجاد نموده است.شرکت ونیز کانادا به عنوان کمپانی توسعه تحقیقات پیشرفته در زمینه روغن موتور و محصولات صنعتی شناخته شده است و همچنان با قدرت و دانش خود ضمن حفظ اصول و ارزش های فرهنگ کانادا به فعالیت های خود استمرار بخشیده است.