توتاچی

شرکت توتاچی ژاپن در سال 1998 توسط گروهی از مهندسان با تجربه شیمی در شهر اوتاریو ( ناحیه هوکایدو) ژاپن تاسیس گردید. تجربیات با ارزش دهه های متمادی همکاران این شرکت به عنوان نوآوریهای قابل اعتماد ، خلاقیت های به روز و مدل تجاری جدید ، یک بنیان قوی برای موفقیت کمپانی ، به همراه داشته است.