سرکان

شركت تولیدی و صنعتی سركان در سال ۱۳۵۵ خورشیدی در شهر سركان تاسیس شد. سركان، شهری از استان همدان است كه در دامنه ی جنوبی الوند واقع است.نام شركت فیلتر سركان نیز برگرفته از نام همین شهر است. در ده سال اخیر به دلیل جهش تولید و افزایش تقاضای بازار، شرکت چند سایت مجزا در استان تهران تاسیس کرده و عملا شرکت فیلتر سرکان به گروهی متشکل از چند شرکت بزرگ تبدیل شد که هم اکنون واحد تولید روغن موتور سرکان نیز فعال گردیده است .