پارانوکس

پارانوکس با روغن پایه اول و بهترین ادیتیوهای درجه یک به همراه فناوری سبز A9 از کشور فرانسه تولید شده که در دمای 43 درجه سانتی‌گراد یک لایه پوشش محافظتی درون موتور ساخته که موجب کاهش اصطکاک، مصرف سوخت و آلودگی هوا می‌گردد. تکنولوژی سبز A9 درسال 1988 درکشور سوئیس ثبت و درکشور فرانسه تولید گردیده است که توسط بزرگترین و معتبرترین آزمایشگاه‌های دنیا تایید و تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است.