موتور مکس

شرکت جهان تجارت سالم با بیش از یک دهه فعالیت در جهت ارتقاء تولیدات ملی با خرید ماشین آلات پیشرفته از کشور آلمان، به راه اندازی خط تولید مؤثرترین مواد اطفاء حریق ساخته شده در دنیا با برند COLD FIRE و همچنین برند موتور مکس را برای اولین بار در ایران عزیزمان اقدام نموده است. شرکت جهان تجارت سالم برای اولین بار خط تولید اسپریهای اطفاء حریق سبک با سیستم BOV را در ایران راه اندازی و به بازار عرضه نموده است، قابل ذکر است که، این تکنولوژی تا به امروز فقط در اختیار و انحصار کشور آمریکا بوده است.