لوبران

شركت روغن پارسیان با علامت تجارتي لوبران فعاليت خود را در سال 1386 آغاز نمود. شركت روغن پارسیان با توليد انواع فرآورده روغنی و نفتی،همگام با آخرين پيشرفت هاي تكنولوژي در جهان حركت مي نمايد. اين شركت با تكيه بر نيروي انساني متخصص و مجرب و به كمك بهره گيري از امكانات بلندینگ، آزمايشگاهي و تحقيقاتي موفق به کسب گامهای مناسبی در زمينة طراحي و توليد روانكارها در كشور گرديده است.