لوکینی

15 تن از فعالان صنف روانکار از چندین استان کشور به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات روانکار تولید داخلی، پس از یکسال مذاکره و تحقیق در سال 1394، موفق به ثبت شرکت “اتحاد روانکاران ایرانیان” به شماره 471855 و متعاقب آن، با استفاده از مرغوب ترین روغن های پایه ویرجین و مواد افزودنی مناسب، تولید انواع روغن موتور های بنزینی و دیزلی، روغن دنده، مایعات هیدرولیک، روغن صنعتی، گریس و ضدیخ را با نام تجاری “LOOKINI” در دستور کار خود قرار دادند.