لیان فیدار

شرکت نفت لیان فیدار در سال ۱۳۹۵ با هدف تولید و توزیع و فروش انواع روانکارهای موتوری و صنعتی تاسیس گردید و تا سال‌های ۹۶ و ۹۷ کلیه تجهیزات و لوازم و سیستم‌های الکتریکال و مکانیکال و لوازم آزمایشگاهی تهیه ونصب گردید و در سال 1397 با اخذ پروانه بهره برداری و مجوزهای مورد نیـاز شروع به راه اندازی گردید.