الیستر

برند الیستر در سال 2014 در ایران به ثبت رسیده و در کارخانه روانکاران نوین اندیش پایدار و به منظور صادرات به کشورهای منطقه تولید شده و در حال حاضر به بیش از 30 کشور جهان صادر می گردد.