کارویزول

برند تجاری کارویزول باتولید محصولات موتوری و دریایی و سایر محصولات مرتبط با نگهداری موتور خودروها با بالاترین و به روز ترین سطح کیفیت های شناخته شده در دنیا تا سطح تکنولوژی SN برای محصولات بنزینی و CK-4 برای محصولات دیزلی و نیز روانکارهای تخصصی موتورهای دو زمانه و چهار زمانه برای انواع شناورها با استفاده از سبدی از معتبرترین افزودنی های شرکت های اروپایی،گستردگی مطلوبی درتولید و تامین بازار مصرف را دارا است.