برانک

شرکت تامین روانکار ستاره پارس یکی از پویاترین واحدهای بخش خصوصیست که هدف خود را، حصول به خودکفایی صنعتی، رفع نیازهای کشور و برداشتن گامی موثر جهت رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی، امکان حضور در بازارهای خارج از کشور، رقابت با محصولات مشابه خارجی و همچنین ارائه خدمات به صنایع ایرانی و بهره برداری از فناوری نوین می داند.

شرکت تامین روانکار ستاره پارس با نام تجاری برانک (BERANK) در حوزه محصولات خودرویی هدف خود را جلب رضایت مشتریان می داند و این امر با کمک کارکنان ورزیده و متخصص، بهره برداری از ماشین آلات پیشرفته، دانش فنی، به روز بودن اطلاعات و نهایتا شیوه های دقیق کنترل کیفی میسر می گردد.