معایب ومزایای روغن موتورهای سنتتیک با روغن موتورهای منیرال

از مزیت روغن موتورهای سنتتیک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.کاهش مصرف روغن بدلیل عمر بیشتر روغن

2.غیر خورنده و غیر سمی بودن

3.تبخیر شوندگی پایین روغن

4.دمای سوختن بالا

5.مقاومت در برابر اکسیداسیون بالا

6.دارا بودن شاخص ویسکوزیته بالا به صورت طبیعی

7.کاهش مصرف سوخت تا 4.2درصد

8.نقطه روان شدن پایین

از معایب روغن موتورهای سنتتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد

1.قیمت بالای آنها نسبت به روغنهای منیرال

2.عدم تطابق کامل با موتورهای با تکنولوژی قدیمی می باشد

اشتراک گذاری