فروشگاه اینترنتی کارینزو
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فروشگاه اینترنتی کارینزو

[uncode_slider slider_interval=”3000″ slider_navspeed=”400″ slider_loop=”yes” slider_hide_arrows=”yes”]

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

heading سفارشی

[/uncode_slider]
[martfury_deals_of_the_day style=”2″ title=”پیشنهاد روز” product_type=”sale” navigation=”false” columns=”4″ orderby=”rand” link=”title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87″ cat=”engine-oil, antifreeze”]
[martfury_banner_medium image=”93785″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||” title=”از صفر بیست تا بیست پنجاه”] در کارینزو [/martfury_banner_medium]
[martfury_banner_medium layout=”5″ image=”93787″ link=”title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF”][/martfury_banner_medium]
[martfury_banner_medium image=”93786″ link=”title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF” title=”از گلدن تا پلاتینیوم”] در کارینزو [/martfury_banner_medium]
[martfury_product_tabs title=”بهترین پیشنهاد برای شما” header=”2″ per_page=”9″ columns=”7″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%22%2C%22products%22%3A%22top_rated%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” cat=””]

دسته بندی های  کارینزو

[martfury_image_box style=”3″ image=”93874″ image_size=”full” title=”روغن هیدرولیک” title_style=”2″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fhydraulic-oil%09″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_image_box style=”3″ image=”93866″ image_size=”full” title=”روغن موتور” title_style=”2″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fengine-oil%2F” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_image_box style=”3″ image=”93865″ image_size=”full” title=”ضد یخ و ضد جوش” title_style=”2″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fantifreeze%2F” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_image_box style=”3″ image=”93864″ image_size=”full” title=”روغن گیربکس” title_style=”2″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fgearbox-oil%2F” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_image_box style=”3″ image=”93869″ image_size=”full” title=”شیشه شور و آب رادیاتور” title_style=”2″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_image_box style=”3″ image=”93870″ image_size=”full” title=”روغن ترمز و کلاچ” title_style=”2″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fbrake-and-clutch%09%09″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_image_box style=”3″ image=”93875″ image_size=”full” title=”گریس و واسکازین” title_style=”2″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_image_box style=”3″ image=”93867″ image_size=”full” title=”لوازم یدکی خودرو” title_style=”2″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fshop%2F|||” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”]
[martfury_banner_large layout=”2″ image=”91365″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct%2Ftornado-car-engine-oil-model-20w50sl%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:_blank” border=”1″ desc=”ضمانت کیفیت و قیمت
محصولی از شرکت سنان شیمی تابان
متعلق به گروه خودرو سازی سایپا” price=”137 هزار تومان” sale_price=”162 هزار تومان”]روغن موتور تورنادو
فروش ویژه 15% تخفیف[/martfury_banner_large]
[martfury_products_list title=”جدید ترین محصولات” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcarinzo.com%252Fproduct-category%252Fengine-oil%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcarinzo.com%252Fproduct-category%252Fgearbox-oil%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%AF%20%DB%8C%D8%AE%20%D9%88%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcarinzo.com%252Fproduct-category%252Fantifreeze%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%22%7D%5D” per_page=”8″ columns=”4″ cat=””]

heading سفارشی

[martfury_recently_viewed_products per_page=”5″ pagination=”false”]