منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.

[vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”71″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”3″ bottom_padding=”1″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ el_class=”slider_uncodepro_w1″ front_end_with_slider=”true”][vc_column width=”1/1″][uncode_slider slider_interval=”3000″ slider_navspeed=”400″ slider_loop=”yes” slider_hide_arrows=”yes”][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ force_width_grid=”yes” back_image=”93854″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=”” front_end_with_slider=”true”][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” css_animation=”top-t-bottom” animation_speed=”500″ animation_delay=”200″ el_class=”top-spase-title-slider”]پیشنهاد ویژه[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”0″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” css_animation=”left-t-right” animation_speed=”500″ animation_delay=”500″]ارسال رایگان
توسط کارینزو
برای سفارش های بالای  300 هزار تومان[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”1″][vc_button button_color=”color-185945″ size=”btn-sm” radius=”btn-round” border_width=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_speed=”500″ animation_delay=”800″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fshop%2F|target:_blank” el_class=”btnpro-style-slider-2″]اکنون خرید کنید[/vc_button][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ back_image=”93877″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=”” front_end_with_slider=”true”][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h6″ text_size=”h5″ text_height=”fontheight-357766″ sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” css_animation=”top-t-bottom” animation_speed=”500″ animation_delay=”200″ el_class=”top-spase-title-slider”][/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”0″][vc_custom_heading text_height=”fontheight-357766″ sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” css_animation=”left-t-right” animation_speed=”500″ animation_delay=”500″][/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”1″][vc_button button_color=”color-185945″ size=”btn-sm” radius=”btn-round” border_width=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_speed=”500″ animation_delay=”800″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct%2Ftornado-car-engine-oil-model-20w50sl%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D9%84%2020W50SL%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%204%20%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1|target:_blank” el_class=”btnpro-style-slider-2″]اکنون خرید کنید[/vc_button][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/uncode_slider][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”3″ bottom_padding=”2″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ expand_height=”yes” back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/3″][vc_single_image media=”93903″ media_width_use_pixel=”yes” alignment=”center” media_width_pixel=”360″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][martfury_deals_of_the_day style=”2″ title=”پیشنهاد روز” product_type=”sale” navigation=”false” columns=”4″ orderby=”rand” link=”title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87″ cat=”engine-oil, antifreeze”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”2″ bottom_padding=”2″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ el_class=”uncodepro_column”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/3″][martfury_banner_medium image=”93785″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||” title=”از صفر بیست تا بیست پنجاه”] در کارینزو [/martfury_banner_medium][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/3″][martfury_banner_medium layout=”5″ image=”93787″ link=”title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF”][/martfury_banner_medium][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_visibility=”yes” medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/3″][martfury_banner_medium image=”93786″ link=”title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF” title=”از گلدن تا پلاتینیوم”] در کارینزو [/martfury_banner_medium][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column width=”1/1″][martfury_product_tabs title=”بهترین پیشنهاد برای شما” header=”2″ per_page=”9″ columns=”7″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%22%2C%22products%22%3A%22top_rated%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” cat=””][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”3″ bottom_padding=”1″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ column_width_pixel=”700″][vc_column_text]

دسته بندی های  کارینزو

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ el_class=”uncodepro_column”][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/2″ el_class=”box_img_uncodepro_right”][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=””][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93874″ image_size=”full” title=”روغن هیدرولیک” title_style=”2″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fhydraulic-oil%09″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93866″ image_size=”full” title=”روغن موتور” title_style=”2″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fengine-oil%2F” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93865″ image_size=”full” title=”ضد یخ و ضد جوش” title_style=”2″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fantifreeze%2F” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93864″ image_size=”full” title=”روغن گیربکس” title_style=”2″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fgearbox-oil%2F” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/2″ el_class=”box_img_uncodepro_left”][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=””][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93869″ image_size=”full” title=”شیشه شور و آب رادیاتور” title_style=”2″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93870″ image_size=”full” title=”روغن ترمز و کلاچ” title_style=”2″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct-category%2Fbrake-and-clutch%09%09″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93875″ image_size=”full” title=”گریس و واسکازین” title_style=”2″ links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][martfury_image_box style=”3″ image=”93867″ image_size=”full” title=”لوازم یدکی خودرو” title_style=”2″ link=”url:http%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fshop%2F|||” links_group=”%5B%7B%22style%22%3A%221%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row_content=”yes” row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ expand_height=”yes” font_family=”font-184209″ overlay_alpha=”50″ border_style=”double” shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ radius=”std” width=”1/1″ css=”.vc_custom_1612715866936{border-top-width: 100px !important;border-bottom-width: 100px !important;}”][martfury_banner_large layout=”2″ image=”91365″ link=”url:https%3A%2F%2Fcarinzo.com%2Fproduct%2Ftornado-car-engine-oil-model-20w50sl%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:_blank” border=”1″ desc=”ضمانت کیفیت و قیمت
محصولی از شرکت سنان شیمی تابان
متعلق به گروه خودرو سازی سایپا” price=”137 هزار تومان” sale_price=”162 هزار تومان”]روغن موتور تورنادو
فروش ویژه 15% تخفیف[/martfury_banner_large][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_right” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][martfury_products_list title=”جدید ترین محصولات” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcarinzo.com%252Fproduct-category%252Fengine-oil%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcarinzo.com%252Fproduct-category%252Fgearbox-oil%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%AF%20%DB%8C%D8%AE%20%D9%88%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcarinzo.com%252Fproduct-category%252Fantifreeze%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%22%7D%5D” per_page=”8″ columns=”4″ cat=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading]

محصولاتی که اخیرا مشاهده کردید

[/vc_custom_heading][martfury_recently_viewed_products per_page=”5″ pagination=”false”][/vc_column][/vc_row]

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.